Политика на приватност

1. Заштита на личните податоци

Интернет странцата RendirApp (app.rendircuentas.org) собира лични податоци единствено заради евидентирање во базата на податоци, во согласност со тековните уругвајски регулативи и закони (Закон за заштита на личните податоци 18.331 и Одредба за изменување и усогласување 414/009). Собраните лични податоци подлежат на гореспоменатите закони, регулативи, измени и усогласувања, а се чуваат единствено заради примање и одговарање прашања, како и испраќање информации.

2. Видови лични податоци и нивна употреба

Податоците внесени при регистрирање се чуваат единствено со цел да се обезбеди подобра услуга.

3. Интернет контакт

Делот Прашања и коментари" на нашата интернет страница е дизајниран како поштенско сандаче и има за цел да собере мислења од корисниците, како и да ја олесни комуникацијата и размената на информации.

4. Линкови до други страници

Оваа политика за приватност се однесува единствено на интернет страницата RendirApp и не се однесува на пристапи од други интернет страници преку надворешни линкови, ниту на линкови од оваа страница кон други интернет страници.