Да ги подобриме своите практики за отчетност!

Rendir APP е алатка за само-оценување наменета за подобрување на отчетноста на граѓанските организации.

Алатката претставува брз и лесен начин за само-оценување на организациите во однос на Глобалниот стандард за отчетност на граѓанските организации и има за цел да ги посочи нивните јаки страни, како и областите во кои треба да се подобрат.

Глобалниот стандард за отчетност на граѓанските организации содржи 12 аспиративни заложби: во фокусот не е само она што организациите го работат во моментов, туку и она што би можеле да го работат во иднина.

ЗАПОЧНЕТЕ ГО САМО-ОЦЕНУВАЊЕТО